Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy, na mocy ustawy z dnia 11.04.2001r. o rzecznikach patentowych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 303), jako zawód zaufania publicznego, świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej.

Ustawa definiuje pojęcie własności przemysłowej jako: prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

W zakresie pracy rzecznika patentowego mieści się również pomoc w zakresie prawa autorskiego.

Reasumując powyższe: rzecznik patentowy jest „twoim adwokatem w sprawach własności przemysłowej”.

Zawód rzecznika patentowego ma swój początek w art. 11 Dekretu Tymczasowego o Urzędzie Patentowym z dnia 13.12.1918r. (Dz. U. Nr 21, poz. 66) i trwa od ponad stu lat.

Tytuł „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

Nazywam się Marcin Momot i jestem rzecznikiem patentowym. Egzamin przed Komisją Egzaminacyjną zdałem oraz uzyskałem uprawnienia rzecznika patentowego w 2009r. Od tego czasu prowadzę samodzielną praktykę reprezentując swoich Mocodawców przed UPRP, sądami oraz EUIPO i WIPO. Jestem również mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Działalność rzecznika patentowego obejmuje między innymi:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP, EUIPO i WIPO
 2. reprezentowanie Mocodawców przez UPRP, EUIPO i WIPO, sądami oraz przed osobami trzecimi
 3.  sporządzanie opinii i analiz z zakresu własności przemysłowej
 4. dokonywanie wycen przedmiotów własności przemysłowej
 5. gromadzenie i analiza informacji
 6. konsultacje i doradztwo
 7. tworzenie i przekształcanie podmiotów prawa handlowego
 8. prowadzenie mediacji i zawieranie ugód
 9. inne czynności jakie okażą się niezbędne dla realizacji w.w. zadań

Zakres usług

Rzecznik patentowy jest zarówno pełnomocnikiem danej osoby jak też podmiotem, który merytorycznie przygotowuje dokumenty dotyczące praw własności intelektualnej.

Pełni więc podwójną rolę, gdyż to właśnie dokumenty przygotowane przez rzecznika determinują treść ochrony własności przemysłowej w wydawanych później decyzjach administracyjnych.

Rzecznik patentowy świadczy usługi w zakresie:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do UPRP, EUIPO i WIPO
 2. prowadzenie spraw przed UPRP, EUIPO i WIPO
 3. reprezentowanie Mocodawców przed UPRP, EUIPO i WIPO
 4. reprezentowanie Mocodawców przed sądami oraz przed osobami trzecimi
 5. sporządzanie opinii i analiz z zakresu własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 6. doradztwo i konsultacje w zakresie własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji
 7. opracowywanie strategii komercjalizacji, planów biznesowych, wdrożeniowych lub transferu dóbr niematerialnych
 8. dokonywanie wycen przedmiotów własności przemysłowej
 9. gromadzenie i analiza informacji
 10. konsultacje i doradztwo w zakresie praw związanych z własnością intelektualną
 11. tworzenie i przekształcanie podmiotów prawa handlowego
 12. prowadzenie mediacji i zawieranie ugód
 13. inne czynności jakie okażą się niezbędne dla realizacji w.w. zadań.

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące innych kwestii proszę o mail na adres Kancelarii. Zapraszam do współpracy.

Mediacje

Jestem również mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Stąd jeżeli nie chcą Państwo kierować sprawy spornej do sądu to zapraszam do rozpoczęcia mediacji.

A jeżeli jednak sprawa zawisła przed sądem – można złożyć wniosek o mediację lub zawarcie ugody sądowej i również skorzystać z pomocy rzecznika jako mediatora.

W obu przypadkach jest to rozwiązanie znacznie szybsze jak też znacznie tańsze niż wieloletni spór sądowy.

Kontakt

Kancelaria Patentowa Marcin Momot

Adres: ul. Pomarańczowa 35/1
70-781 Szczecin, Polska

Tel.: +48 693 49 68 67

Fax: +48 91 461 60 42

E-mail: biuro@moya-krp.org

Dla ułatwienia i przyspieszenia realizacji spraw, proszę o kontakt na adres e- mail z przedstawieniem problemu lub zadania, które ma być przedmiotem współpracy.

A to oni właśnie...

Szanowny czytelniku,

Zapraszam Cię do świata tak blisko nas istniejącego a jednocześnie tak bardzo tajemniczego i nadal nie odkrytego a równocześnie bardzo interesującego a dla mnie fantastycznego z racji zainteresowań i wykonywanego zawodu.

Tak się historia Polski ułożyła, że z racji licznych trudności nauka w ogóle, a w tym historia państwa i narodu polskiego, szczególnie w zakresie jego zaangażowania, pracy, talentów, zapału, poświęcenia a czasem wręcz heroizmu, pisząc wprost: niemalże nic nie wspominają o wielkich twórcach, którzy byli Polakami, uważali się za Polaków, urodzili się lub zamieszkiwali na ziemiach polskich i byli pionierami w swojej dziedzinie.

Owszem, znamy Marię Curie-Skłodowską czy Ignacego Łukasiewicza, ale czy coś konkretnego o nich wiemy poza tym, że zajmowali się: promieniowaniem i ropą? A to zaledwie czubeczek góry odkryć, wynalazków, rozwiązań, pomysłów i idei, które stworzyli nasi poprzednicy.

Stąd zrodziła się idea stworzenia strony internetowej, która będzie zawierała wszelkie informacje o osobach pionierów, wynalazców, odkrywców oraz o wynikach ich pracy i życia.

Bo tak na prawdę ile osób wie, że np. wieszcz narodowy Adam Mickiewicz był z zawodu….. nauczycielem!

Pod adresem: www.atooniwlasnie.org sukcesywnie będziemy gromadzili i publikowali uzyskane materiały i wiedzę o naukowcach, badaczach, pionierach i innych ludziach nauki.

Celem działania jest stworzenie rzetelnego źródła pełnej informacji o naukowej i intelektualnej elicie, której osiągnięcia do dziś otaczają nas i ułatwiają nam życie.

Jeżeli natomiast drogi czytelniku posiadasz informacje, materiały lub wiedzę o naukowcach, pionierach i odkrywcach, które mogą znaleźć się na tej stronie, to zapraszam do współredagowania strony ku ogólnej korzyści i radości.

Niech maksyma: „Polaka taki los, z niczego zrobić coś” zaistnieje w świadomości m.in. Polaków, aby nie historie wojen, ale historie odkryć i wynalazków oraz nieprzeciętnych życiorysów, poparte konkretnymi informacjami i dokumentami stanowiły, motywację dla przyszłych pokoleń i pokazywały piękny świat odkryć i wynalazków.

Zapraszam do lektury oraz współpracy.

Fundacja Dom Polski

error: Content is protected !!